Βιολογικα Προϊόντα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

        Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Q-CERT ΕΠΕ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. ΕΚ 834/2007 ΚΑΙ 889/2008). ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΠΡΩΗΝ ΕΝΩΣΗ – ΚΡΙΘΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΙΤΟ ΣΚΛΗΡΟ/ΜΑΛΑΚΟ, ΣΙΚΑΛΗ, ΣΙΤΑΡΟΣΙΚΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΤΟ ΖΕΑ (FARRO/DINKEL)

ZEA
ZEA
wheat
ΣΙΤΑΡΙ

Υποστήριξη – Support

Εξοπλισμός – Facilities